Sàn Gỗ Lim Nam Phi ™ Sàn Gỗ Tự Nhiên Bền Xuyên Thế Kỷ

Nói đến Sàn gỗ lim Nam Phi ta nghĩ ngay đến loại gỗ cứng như thép bền xuyên thế kỷ. Gỗ Lim xếp nhóm 2, nhóm tứ thiết (Đinh, Lim, Sến,Táu) dùng trong kiến thiết cơ bản. Lim ở nước ta được biết đến với cái tên Lim Thanh và Lim Vang. Lim Thanh có … Đọc tiếp Sàn Gỗ Lim Nam Phi ™ Sàn Gỗ Tự Nhiên Bền Xuyên Thế Kỷ