Cầu Thang Gỗ Cẩm Lai Nam Mỹ Morado CLNM3

(1 đánh giá của khách hàng)

Chiều rộng: Chiều rộng của mặt bậc thường nằm trong khoảng từ 24 inch (60 cm) đến 48 inch (120 cm). Tuy nhiên, quy định địa phương và yêu cầu vận chuyển thường ảnh hưởng đến việc xác định chiều rộng tối ưu cho cầu thang.

Chiều sâu: Chiều sâu của mặt bậc thường nằm trong khoảng từ 9 inch (23 cm) đến 12 inch (30 cm). Kích thước này được chọn để đảm bảo sự thoải mái và an toàn khi bước lên bậc cầu thang.

Chiều cao: Chiều cao của mỗi mặt bậc cũng quan trọng để đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi khi sử dụng cầu thang. Chiều cao của mặt bậc thường nằm trong khoảng từ 6 inch (15 cm) đến 8 inch (20 cm). Tuy nhiên, quy định địa phương và các yếu tố khác có thể yêu cầu một chiều cao cụ thể.

Mã: CLNM3 Danh mục: Từ khóa: